2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis

Miobiuso žiedo gamyba

                  Jaunųjų inžinierių veikla nuotolinio mokymosi metu nesustojo. Mokiniai domisi įspūdingiausiais pasaulio projektais, patys konstruoja, tyrinėja. Mokiniai pagamino Miobiuso žiedą ir nagrinėjo jo savybes, jas lygino su įprasto žiedo savybėmis.

Mokytoja Angelė Grigonienė

 

2020 m. spalio 27 d., antradienis

STREAM modulis. Jaunųjų chemikų veikla

           Jaunieji chemikai įtvirtino žinias apie tankį praktiškai. Ruošė skirtingo tankio tirpalus, juos dažė ir sluoksniavo matavimo cilindre.

Mokytoja Ramunė Raguckienė

 


2020 m. spalio 15 d., ketvirtadienis

STEAM modulis. Dar kartą apie vandenį...

                Mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos, tęsė vandens tyrimus. Tyrė 4 vandens mėginius ir įvertino jo kietumą. Taip pat matavo virimo temperatūrą ir sužinojo, kad virimo temperatūra priklauso nuo vandens kietumo.

Chemijos mokytoja Ramunė Raguckienė


2020 m. spalio 9 d., penktadienis

STEAM modulis. CHEMIJA

                 Planavome tyrimų eigą, atlikome bandymus pagal planą, tyrėme 5 vandens mėginius ir išsiaiškinome, kuris vanduo yra geriamas.

Mokytoja Ramune Raguckiene
2020 m. spalio 6 d., antradienis

STREAM modulio mokinių veikla. PAUKŠČIŲ IŠLYDĖTUVĖS

 

“Nepaprastai turtinga Žuvinto ežero ir jo apylinkių augalija ir gyvūnija, neturinti kito pavyzdžio Lietuvoje, verta to, kad būtų išsaugota.“          Prof. Tadas IVANAUSKAS

                28 mokyklos penktokai ir šeštokai dalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos prie Aplinkos organizuotame edukaciniame užsiėmime Žuvinto biosferos rezervate. Rezervato lankytojų centre mokiniai klausė paskatos apie Žuvinto rezervato gyvūnų ir augalų rūšių įvairovę, videofilmo peržiūros metu susipažino Žuvinto gamtos vertybėmis, kintančia gamta įvairiais metų laikais.  Užlipę į apžvalgos bokštelį pastato viršuje, mokiniai žvelgė į  įspūdingą ežero panoramą ir stebėjo paukščius per teleskopus ir žiūronus. Eidami  pažintiniu taku, vaikai domėjosi aplink augančiais pelkės augalais. Palypėję į pažintinio tako apžvalgos aikštelę, mokiniai turėjo išskirtinę galimybę išlydėti  į šiltuosius kraštus išskrendančius paukščius. 

Žuvinto biosferos rezervatas yra valstybės saugoma teritorija. Jis įsteigtas 2002 metais pirmojo Lietuvoje Žuvinto gamtinio rezervato (nuo 1937 m.) ir gretimų draustinių pagrindu.  Tai pirmasis ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje ir tarptautinės svarbos saugoma teritorija. Žuvinto šlapynė, 6940 ha, - gamtinis kompleksas, apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą, yra didžiausia Lietuvoje. Užpelkėjęs, seklus, vos 0,6 m. vidutinio gylio Žuvinto ežeras su gausybe plaukiojančių augalijos salelių, yra vienintelis toks šalyje. Biologinei įvairovei, pirmiausia paukščiams, Žuvinto pelkynai yra viena svarbiausių vietų Lietuvoje. Čia peri didžiausios šalyje nendrinių lingių, plovinių vištelių, gervių, mėlyngurklių populiacijos. Migracijų metu čia apsistoja didžiuliai gervių, žąsų, ančių, tilvikų bei kitų paukščių pulkai.

Ekskursiją mokiniams organizavo ir mokinius lydėjo biologijos mokytoja Regina Gimbutienė ir  matematikos mokytoja Angelė Grigonienė.2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

STREAM modulio veikla. Inžinerijos modulis

    Mokiniai inžinerijos modulio metu ketina  sukurti mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos projektą. Atliekami pirmieji matavimai aikštelėje.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Penktųjų klasių mokiniai pradeda STREAM mokslų modulio veiklą


Mokytojai Regina Gimbutienė, Rasa Kižienė, Ramunė Raguckienė, Vitas Zabita, Valerijus Šutovas ir Angelė Grigonienė supažindino penktųjų klasių mokinius su šių metų STREAM modulio veiklomis. 
Pirmasis inžinerinis sprendimas: kieno lėktuvėlis toliausiai nuskris?