Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

******** Kūrybingų 2021 metų! ********

2020 m. gruodžio 8 d., antradienis

Mokiniai tęsia cheminius tyrimus...

                 STEAM chemijos modulio nariai tyrė namuose esančių gamtinių indikatorių (burokėlių ir granatų sultys) spalvų pokytį rūgštyse ir šarmuose.

Mokytoja Ramunė Raguckienė

 

5 klasės STEAM modulio "Eksperimentai ir bandymai" nuotolinė veikla

Mokinių nuotolinis tiriamasis darbas “Kas nutiks kiaušiniams, įdėjus juos į vandenį ir sotųjį druskos tirpalą?“

Mokytojos Rasa Kižienė ir Ramunė Raguckienė

                                 

2020 m. gruodžio 7 d., pirmadienis

Apie 5 klasių mokinių STEAM modulį skaitykite Mokyklos laikraštyje 6psl.:

  ±MOKYKLA

Leonardo da Vinčio projekte I-oji vieta respublikoje

                7 klasės mokiniai Ieva Gudebskaitė  ir Gabrielius Cikanavičius gruodžio 4 dieną  dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų gamtos mokslų, technologinio, inžinerinio, kūrybinio skaitymo ir rašymo, meninio ir matematinio ugdymo (STREAM) konkurse  GYVIEJI DIRBTINIŲ SISTEMŲ PROTOTIPAI“, kuriame pristatė sukurtą krioklio - fontano modelį pagal XV-XVI a. mokslininko Leonardo da Vinči brėžinius. 
          Projekte, kuris prasidėjo 2019-2020 m. m., dalyvavo keturi mūsų mokyklos mokiniai: Ieva Gudebskaitė (7d kl.), Evelina Savickaitė (7d kl.), Gabrielius Cikanavičius (7b kl.) ir Karolina Mikna (7b kl.).  Mokiniai, remdamiesi L. da Vinčio sukonstruotu kanalų kasimo mašinos brėžiniu, sukonstravo krioklio - fontano mechanizmą, aprašė jo matematinius, fizikinius, cheminius parametrus, integraciją su daile, technologijomis ir literatūra. Pagamintą modelį mokiniai kūrybiškai pritaikė savo pačių pagamintame akvariume.
                   Projektą organizavo VDU ŠA Profesinio tobulinimo institutas kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija.
                   Mokiniams vadovavo mokytojos Regina Gimbutienė ir Angelė Grigonienė.

STEAM modulis. Magiška geometrija

                Mokiniai braižė, karpė ir lankstė erdvines geometrines figūras. Šią figūrą vaikai pagamino iš vieno popieriaus lapo.

Mokytoja Angelė Grigonienė

2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis

STEAM modulis. Miobiuso žiedo gamyba

                  Jaunųjų inžinierių veikla nuotolinio mokymosi metu nesustojo. Mokiniai domisi įspūdingiausiais pasaulio projektais, patys konstruoja, tyrinėja. Mokiniai pagamino Miobiuso žiedą ir nagrinėjo jo savybes, jas lygino su įprasto žiedo savybėmis.

Mokytoja Angelė Grigonienė

 

2020 m. spalio 27 d., antradienis

STREAM modulis. Jaunųjų chemikų veikla

           Jaunieji chemikai įtvirtino žinias apie tankį praktiškai. Ruošė skirtingo tankio tirpalus, juos dažė ir sluoksniavo matavimo cilindre.

Mokytoja Ramunė Raguckienė

 


2020 m. spalio 15 d., ketvirtadienis

STEAM modulis. Dar kartą apie vandenį...

                Mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos, tęsė vandens tyrimus. Tyrė 4 vandens mėginius ir įvertino jo kietumą. Taip pat matavo virimo temperatūrą ir sužinojo, kad virimo temperatūra priklauso nuo vandens kietumo.

Chemijos mokytoja Ramunė Raguckienė


2020 m. spalio 9 d., penktadienis

STEAM modulis. CHEMIJA

                 Planavome tyrimų eigą, atlikome bandymus pagal planą, tyrėme 5 vandens mėginius ir išsiaiškinome, kuris vanduo yra geriamas.

Mokytoja Ramune Raguckiene
2020 m. spalio 6 d., antradienis

STREAM modulio mokinių veikla. PAUKŠČIŲ IŠLYDĖTUVĖS

 

“Nepaprastai turtinga Žuvinto ežero ir jo apylinkių augalija ir gyvūnija, neturinti kito pavyzdžio Lietuvoje, verta to, kad būtų išsaugota.“          Prof. Tadas IVANAUSKAS

                28 mokyklos penktokai ir šeštokai dalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos prie Aplinkos organizuotame edukaciniame užsiėmime Žuvinto biosferos rezervate. Rezervato lankytojų centre mokiniai klausė paskatos apie Žuvinto rezervato gyvūnų ir augalų rūšių įvairovę, videofilmo peržiūros metu susipažino Žuvinto gamtos vertybėmis, kintančia gamta įvairiais metų laikais.  Užlipę į apžvalgos bokštelį pastato viršuje, mokiniai žvelgė į  įspūdingą ežero panoramą ir stebėjo paukščius per teleskopus ir žiūronus. Eidami  pažintiniu taku, vaikai domėjosi aplink augančiais pelkės augalais. Palypėję į pažintinio tako apžvalgos aikštelę, mokiniai turėjo išskirtinę galimybę išlydėti  į šiltuosius kraštus išskrendančius paukščius. 

Žuvinto biosferos rezervatas yra valstybės saugoma teritorija. Jis įsteigtas 2002 metais pirmojo Lietuvoje Žuvinto gamtinio rezervato (nuo 1937 m.) ir gretimų draustinių pagrindu.  Tai pirmasis ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje ir tarptautinės svarbos saugoma teritorija. Žuvinto šlapynė, 6940 ha, - gamtinis kompleksas, apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą, yra didžiausia Lietuvoje. Užpelkėjęs, seklus, vos 0,6 m. vidutinio gylio Žuvinto ežeras su gausybe plaukiojančių augalijos salelių, yra vienintelis toks šalyje. Biologinei įvairovei, pirmiausia paukščiams, Žuvinto pelkynai yra viena svarbiausių vietų Lietuvoje. Čia peri didžiausios šalyje nendrinių lingių, plovinių vištelių, gervių, mėlyngurklių populiacijos. Migracijų metu čia apsistoja didžiuliai gervių, žąsų, ančių, tilvikų bei kitų paukščių pulkai.

Ekskursiją mokiniams organizavo ir mokinius lydėjo biologijos mokytoja Regina Gimbutienė ir  matematikos mokytoja Angelė Grigonienė.2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

STREAM modulio veikla. Inžinerijos modulis

    Mokiniai inžinerijos modulio metu ketina  sukurti mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos projektą. Atliekami pirmieji matavimai aikštelėje.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Penktųjų klasių mokiniai pradeda STREAM mokslų modulio veiklą


Mokytojai Regina Gimbutienė, Rasa Kižienė, Ramunė Raguckienė, Vitas Zabita, Valerijus Šutovas ir Angelė Grigonienė supažindino penktųjų klasių mokinius su šių metų STREAM modulio veiklomis. 
Pirmasis inžinerinis sprendimas: kieno lėktuvėlis toliausiai nuskris?

2020 m. kovo 4 d., trečiadienis

ŠVIESOFORAS. KOMPIUTERIUKŲ RALIS 2020

                    Mokiniai konstruoja elektroninį šviesoforą ir jį programuoja su Mikro: bit.
Mokytojai Mindaugas Leskevičius ir Angelė Grigonienė
 

2020 m. vasario 29 d., šeštadienis

DIFUZIJOS REIŠKINYS ĮVAIRIUOSE SKYSČIUOSE. STEAM

                   5a klasės mokiniai stebėjo difuziją vandenyje ir aliejuje. Į šiuos skysčius pylė rašalą, tušą, kalio permanganatą, brilijantinę žalumą, kiaušinių dažus. Pastebėjo, kad difuzija vandenyje vyksta skirtingai įpylus skirtingas medžiagas. Aliejuje difuzija šiek tiek vyksta, kai įberiama dažų. Aliejuje dufuziją pagreitina keli alkoholio lašai. 
Mokytoja Rasa KižienėRUOŠIAMĖS KONKURSUI. STEAM

Ruošiame stendinį pranešimą respublikiniam konkursui "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį". Tyrimo tema " Oro ir jo sudedamųjų dalių savybių tyrimas"
Mokytoja Ramunė Rakauskienė