Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis

VANDUO - MŪSŲ TURTAS...

                Gamtos pamokose mokiniai nagrinėjo vandens svarbą žmogui ir pasauliui, tyrė vandens savybes ir jo užterštumą, domėjosi vandens taupymo galimybėmis. Visas savo išvadas ir pasiūlymus apie vandens taupymą simboliškai pavaizdavo. Tokiu būdu idėją apie vandens taupymo svarbą skleidė tarp savo bendraamžių.  

Mikroorganizmų tyrimas STEAM gamtos pamokose.
Oro judėjimo tyrimas STEAM gamtos pamokoje.