Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. vasario 28 d., sekmadienis

Virtualūs atomų ir molekulių modeliai

 Integruotose chemijos ir informacinių technologijų pamokose aštuntokai, naudodamiesi http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt  svetaine, įtvirtino žinias apie medžiagų susidarymą. Mokiniai dirbdami poromis ne tik sukūrė virtualius atomų, molekulių modelius, bet ir galėjo pamatyti realybėje net pro galingiausius mikroskopus nematomus medžiagų sandaros vaizdus. 
     Savo žinias apie medžiagų sandarą mokiniai pasitikrino elektroninėje erdvėje, atlikdami vaizdingą testą. Aštuntokai ne tik džiaugėsi akimirksniu gautu žinių įvertinimu, bet ir turėjo galimybę dar kartą atkreipti dėmesį į sudėtingesnius klausimus. Svarbu, kad klaidos nesikartotų, tad jas pataisė, o kad labiau įsidėmėtų, klaidoms taisyti panaudojo komikso kūrimo programėlę.
   Veikla, pasinaudojant virtualia mokomąja svetaine, gera tuo, kad leidžia mokytojui pačiam susikurti pamoką: pasirinkti keletą programėlių bei, atsižvelgus į laiko trukmę ir klasės mokinių gebėjimus, perkurti  testus. Interaktyvi veikla labiau sudomina mokinius, skatina spręsti problemas savarankiškai bei kūrybiškai.

Chemijos vyr. mokytoja Snieguolė Revuckaitė






2016 m. vasario 27 d., šeštadienis

Matematika profesinėje veikloje


      Tyrinėjimais grįstą pamoką „Procentų skaičiavimas žemėtvarkos uždaviniuose" 7 klasių mokiniams vedė matematikos mokytoja metodininkė Angelė Grigonienė.
     Visą pamokos aprašą surasite paspaudę šią nuorodą.


2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienis

Simultano varžybos su Lietuvos šaškių federacijos prezidentu

Vasario 25 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje lankėsi Mažųjų kultūros sostinių judėjimo iniciatorius, projekto „Naisių vasara“ sumanytojas ir mecenatas, fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas bei Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Ramūnas Karbauskis.


Atvykęs mecenatas pirmiausia sudalyvavo šaškių turnyre. Tiesa, varžybos buvo neįprastos – 25 9–10 klasių mokiniai prieš vieną  svečią. Toks žaidimas vadinamas simultano vardu.

Sferinis kinas mokykloje

     Vasario 24-25 d. mokykloje mokiniai mokėsi netradiciškai – stebėjo sferinį kiną, džiaugėsi trimate erdve ir domėjosi žmogaus kūno sandara.



     Sugulę kupole mokiniai stebėjo filmą „Draugai žmogaus kūno viduje“. Paslaptingas susitikimas visus filmo herojus suvienijo visam laikui, o nuostabus išradimas - virtualus tikrovės kambarys mokinius sukaustė savo neįtikėtina istorija apie tai, kas realiai vyksta žmogaus kūne. Įspūdingo išradimo pagalba pagrindiniai filmo herojai, būdami žmogaus viduje, suprato, kaip akys susijusios su smegenimis, kaip mūsų kūnas maitinamas deguonimi, taip pat sužinojo apie širdies darbą ir virškinimo sistemą. Tačiau tai toli gražu dar nebuvo pabaiga, nes į šios virtualios tikrovės kambarį su jais pateko ir virusas, kurį herojai kartu su žmogaus organizmo pagalba turėjo visiškai sunaikinti. 


2016 m. vasario 23 d., antradienis

Tyrinėjimu grįsta matematikos pamoka „Kaip gimė verslas?"





SITUACIJA

Rūgpienių kaime, 15 km nuo Alytaus, galima nebrangiai išsinuomoti 20a (50 m x 40 m) dirbamos žemės sklypą. Nuomos kaina už visą sklypą yra 20 Eur. Pasitarę grupėje, kaip ir ką auginsite, parenkite verslo planą pagal pateiktą aprašymą. Apskaičiuokite, kokio pradinio kapitalo jums reikės verslo pradžiai, kokį pelną/nuostolį gausite po 1 metų. Kada jūsų investicija pilnai atsipirks? Pavaizduokite lūžio taško grafiką. Pristatykite verslo idėją savo draugams bei šeimos nariams. 

VERSLININKAI 
Jūsų vardai ir pavardės.

IŠSIMOKSLINIMAS   
Pvz., Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos 5b ar 5c klasė.

VERSLO ĮGYVENDINIMO VIETA
Pvz., Rūgpienių kaimas, 15 km nuo Alytaus 
 
VERSLAS (prekė ar paslauga)
Čia aprašykite, ką planuojate auginti. Kokias veisles rinksitės? Koks jūsų tikslas?

RINKA
Ar paklausi jūsų prekė? Kur parduosite? Kaip?

FINANSAI
Čia pateikite visą biudžetą.

Tyrinėjimais grįstas ugdymas Šaltinių pagrindinėje mokykloje

     Vasario 23 d. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokytojos Angelė Grigonienė ir Jūratė Kavaliauskienė vadovams, pradinių klasių bei STEAM dalykų mokytojams vedė seminarą „Tyrinėjimais grįstas mokymasis ir ryšys su profesinėmis veiklomis“. Seminaro lektorės – Mascil projekto dalyvės, tyrinėjimais grįsto mokymo taikymo gamtos mokslų ir matematikos pamokose konsultantės.


     Seminaro metu mokytojai susipažino su Mascil projekto veikla, tikslais, uždaviniais, aiškinosi, kodėl reikia modernizuoti matematikos ir gamtos mokslų ugdymą, praplėtė žinias apie tyrinėjimais grįsto mokymosi būdus, analizavo bei lygino struktūrines ir nestruktūrines užduotis, aptarė gamtos mokslų ir matematikos mokymo siejimą su profesine veikla. Be to, lektorės pristatė ir pakomentavo savo vestas, tyrinėjimu grįstas matematikos pamokas: „Verslo planas“, „Aitvarai“, „Kokius uždavinius sprendžia žemėtvarkininkai?“, „Kampo sinusas, kosinusas ir tangentas“.


     Apibendrinant praktines užduotis akcentuota, kad tyrinėjimu grįstas ugdymas, apimantis stebėjimą, klausimų kėlimą, literatūros ir kitų šaltinių nagrinėjimą, tyrimo planavimą, eksperimento rezultatų lyginimą su panašių tyrimų išvadomis, atsakymų formulavimą ir viešinimą,

2016 m. vasario 22 d., pirmadienis

Mano mažasis daržas

      Žiemai sėlinant iš kiemo 2c klasės mokiniai kartu su pradinių klasių mokytoja metodininke Asta Breidakiene pasaulio pažinimo pamokų metu nutarė įgyvendinti projektą „Mano mažasis daržas". Šio projekto tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias ir gamtosaugines kompetencijas, susikuriant mažuosius daržus vazonėlyje, auginant bei stebint dygstančius augalus.
      Kiekvienas mokinys buvo atsakingas už savo vardinį daržą vazonėlyje: sėjo ridikėlius, špinatus, salotas ir sodino po vieną svogūnėlį. Kiekvienas iš mokinių ateinančius mėnesius rūpinsis savuoju daržu bei stebės dygstančius prieskoninius augalus.
       Antrokai kartu su mokytoja rūpinasi ne tik savo mažaisiais daržais. Visi kartu pasodino 27 vazonėlius pelargonijų ir 9 vazonėlius gebenių - užaugusios gėlės papuoš mokyklos aplinką.




2016 m. vasario 21 d., sekmadienis

Dr. Juozo Kazicko informacinių technologijų konkursas

         Dr. Juozo Kazicko informacinių technologijų konkursai, skatinantys moksleivius domėtis tiksliaisiais mokslais, programavimu, Kauno technologijos universitete pradėti organizuoti 1997 m. Vėliau imta kasmet rengti jaunųjų kompiuterininkų atrankinius konkursus keturiuose Lietuvos regionuose. 2016 m. vienas iš jų vyko ir Druskininkuose, kuriame dalyvavo 3 mūsų mokyklos mokiniai: Kornelija Lukšaitė (7a kl.), Domantas Aleksynas (7a kl.) ir Dainora Švetkauskaitė (8b kl.).
         Ypatingai sveikiname Dainorą Švetkauskaitę, kuri šiame konkurse užėmė I-ąją vietą. Mokinius konkursui rengė informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolita Buišienė. 



2016 m. vasario 18 d., ketvirtadienis

I - oji vieta komandinėje olimpiadoje

     Nuoširdžiai sveikiname 7 klasių mokinių komandą, laimėjusią I -ąją vietą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7-ųjų klasių mokinių matematikos komandinėje olimpiadoje.
Dėkojame matematikos mokytojai metodininkei Angelei Grigonienei ir komandos nariams: Kornelijai Lukšaitei, 7a kl., Aušrinei Minkauskaitei, 7a kl., Gabijai Sergejevaitei, 7c kl., Benui Skripkiūnui, 7b kl.,Emilijai Strakauskaitei, 7a kl.


2016 m. vasario 13 d., šeštadienis

MASCIL - matematika ir gamtos mokslai gyvenimui


Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla dalyvauja „Mascil“ projekte, kurio tikslas – skatinti mokyklose plačiau naudoti tyrimais grįstą gamtos mokslų ir matematikos mokymą. Šis projektas vienija 22 Lietuvos mokyklas.
Tyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui: mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstas mokymasis gali būti taikomas įvairiais būdais, priklausomai nuo konteksto, tikslinės grupės ir mokymosi tikslų, tačiau visi tyrimais grįsti mokymosi metodai turi bendrų bruožų - siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi.


Viena iš „Mascil“ projekto veiklų – profesinio tobulinimosi kursai, kuriuose dalyvavo ir dvi mūsų mokyklos matematikos mokytojos metodininkės – Angelė Grigonienė ir Jūratė Kavaliauskienė. Seminarų metu mokytojos susipažino su projekto „Mascil“ tikslais ir uždaviniais, tyrinėjimais grįsto mokymosi samprata, sužinojo, kaip susieti gamtos mokslų ir matematikos mokymą su profesine veikla, lygino gamtos mokslų ir matematikos „Mascil“ užduotis, mokėsi pertvarkyti struktūrines vadovėlio užduotis į tyrinėjimais grįsto mokymosi užduotis. Po teorinės dalies atliko eksperimentinę praktinę veiklą – vedė pamokas, naudodamos tyrinėjimais grįstas užduotis, dalijosi patirtimi su įvairių dalykų mokytojais, aptarinėjo sėkmes ir nesėkmes. Po intensyvių ir vertingų mokymų mokytojoms buvo suteikti tyrinėjimais grįsto mokymo taikymo gamtos mokslų ir matematikos pamokose konsultančių pažymėjimai.
Įgytą patirtį mokytojos skleis vesdamos tęstinius mokymus, kurių metu mokyklos bendruomenę supažindins plačiau su „Mascil" projektu ir tyrinėjimu grįstu ugdymu. 



2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis

Integruotų pamokų ciklas „Čiurlionis mūsų akimis"

           3-4 klasių mokiniai integruotų pamokų metu domėjosi žymaus lietuvių menininko M. K. Čiurlionio gyvenimu ir veikla. Lietuvių kalbos pamokose skaitė jo atsiminimus iš vaikystės, muzikos pamokose klausėsi simfoninių poemų „Miškas“ ir „Jūra“, harmonizuotų lietuvių liaudies dainų, dailės pamokose susipažino su menininko kurtais dailės kūriniais, analizavo vaizdinius, spalvas ir nuotaikas, kūrybinius sumanymus, išgyvenimus bei bandė patys tai atkartoti savo piešiniuose. Na, o pasaulio pažinimo pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose apibendrino įgytas žinias, pasidalijo patirtais įspūdžiais ir pristatė mokyklos bendruomenei savo darbų parodą „Čiurlionis mūsų akimis“.



2016 m. vasario 10 d., trečiadienis

Apps programėlės STEAM ugdymui


       Apps programėlės ir išmaniosios technologijos gali paįvairinti STEAM dalykų pamokas ir padėti mokyti bei mokytis efektyviau. 




Fotografijų paroda „Vanduo"

      Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje jau keleri metai veikia fotografijų būrelis, kuriam vadovauja dailės mokytojas metodininkas Vitas Zabita. Būrelio metu siekiama populiarinti fotografijos meną, tenkinti mokinių meninius saviraiškos poreikius, puoselėti ir skatinti jų žingeidumą, kūrybiškumą, pastebėti specifinius gebėjimus ir padėti jiems atsiskleisti.

Nuotraukos autorius - S. Šmigelskas           
      Sausio pradžioje fotografijų būrelio nariai Alytaus dailiųjų amatų mokykloje pristatė savo darbų parodą „Vanduo" - žiūrovams pateikta apie 30 fotografijų vandens tematika. Pristatydamas parodą būrelio vadovas Vitas Zabita teigė, kad „vanduo - tai universali tema, ne tik gamtos reiškinys, bet ir simbolis, emocijos raiška".

   Nuotraukos autorius - S. Šmigelskas

      Daugiau apie fotografijos būrelio veiklą rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą.

Skaitmeninės priemonės mokėjimui mokytis

   2015-2016 m. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla dalyvavo respublikiniame projekte „Samsung Mokykla ateičiai", kurios tikslas - tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką. Visos projekte dalyvavusios mokyklos ne tik dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, bet ir parengė bei pristatė skaitmeninių pokyčių projektus.
    Kviečiame susipažinti su Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos projektu, kuriuo siekiama tikslingai ir efektyviai panaudoti skaitmenines priemones mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimui.
     Projektas bus įgyvendinamas 2016-2019 m.


Tiriu. Mąstau. Kuriu.


         Pradinių klasių mokiniams skirtos neformaliojo ugdymo programos „Tiriu. mąstau, Kuriu." tikslas - skatinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, menais ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, problemų sprendimo ir analitinius gebėjimus.



Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje - dėmesys STEAM ugdymui


STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.,

Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tačiau nepaisant ateities perspektyvų ir darbų rinkos poreikių, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų (STEAM) specialybes. STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai atrodo sudėtingesni, reikalaujantys atidumo, išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad dar mokyklose STEAM dalykai dėstomi remiantis formulėmis, teoremomis, aksiomomis, beveik nepateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, aktualių kasdienių reiškinių paaiškinimų.