Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2022 m. vasario 27 d., sekmadienis

2022 m. vasario 15 d., antradienis

Smagu dalintis!

Fizikos mokytoja Rasa Kižienė ir chemijos mokytoja Ramunė Raguckienė progimnazijos patirtimi STEAM srityje dalinosi Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazijoje vykusioje virtualioje respublikinėje konferencijoje "STEAM - kūrybiškumo, iniciatyvumą, verslumo ir lyderystės kompetencijų tobulinimas".STREAM modulis. 5 kl. INŽINERIJA

Mokiniai išbando savo sukonstruotus judančius modelius.

Mokytoja Angelė Grigonienė

STREAM modulis. 5 kl. INŽINERIJA

Mokiniai konstruoja judančius modelius.

Mokytoja Angelė Grigonienė

Šaltinių progimnazijos Gyvenimo įgūdžių mokyklėlė "Laikas kartu"

Vasario 16-osios proga "Žiniukai" pagamino vėjo malūnėlius.

Mokytoja Kristina Miškinienė

STREAM modulis. BIOLOGIJA

Receptorių tyrimas. 

Mokytoja Regina Gimbutienė


STREAM modulis. BIOLOGIJA

Oro savybių tyrimai.

Mokytoja Regina GimbutienėSTREAM modulis. Biologija

Laboratorinis darbas" Cukraus tirpinimas įvairiomis sąlygomis".

Mokytoja Regina Gimbutienė


2022 m. vasario 5 d., šeštadienis

Mūsų jaunieji tyrėjai

3d klasės mokiniai, nepabūgę snieguotos žiemos, apsilankė Alytaus STEAM atviros prieigos centre, fizikos laboratorijoje, kur sužinojo ir išbandė daug įvairių reiškinių.

Mokytoja Alė Saukalienė.Trečiokai STEAM centre!

Modernioje biologijos ir chemijos laboratorijoje atliko eksperimentus, stebėjo cheminius procesus, fiksavo ir vertino. Įdomu buvo daryti išvadas, aptarti. Puiki patirtis!

Mokytoja RasaSTREAM modulis 5 kl. Inžinerija

Mokiniai konstruoja erdvinius geometrinius modelius, nagrinėja sukurto modelio savybes.

Mokytoja Angelė Grigonienė