Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. kovo 30 d., trečiadienis

6b klasės organizuota viktorina ,,Auksinis trečiokas“


Kovo 18 dieną 6b klasės mokiniai kartu su auklėtoja organizavo 3b klasės mokiniams viktoriną ,,Auksinis trečiokas“. Viktorinoje mokiniai galėjo pasitikrinti savo žinias įvairiose srityse. Viktoriną paįvairino 6b klasės mokiniai Vakaris, kuris grojo pianinu, ir Ugnė, griežusi smuiku.Tarpmokyklinė 6-ųjų klasių matematikos viktorina

               Kovo 16 dieną vyko tarpmokyklinė 6-ųjų klasių matematikos viktorina. Joje dalyvavo aštuonių mokyklų: Panemunės, Likiškėlių, Vidzgirio, Volungės, Dzūkijos, Dainavos, Piliakalnio pagrindinės mokyklos ir Šv. Benedikto gimnazijos komandos.

2016 m. kovo 28 d., pirmadienis

Skaitmeniniai pokyčiai Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje


            Mokytojas šiuolaikinėje mokykloje turi pasižymėti ne tik bendrąja pedagogine kompetencija, bet ir edukacinių idėjų bei technologijų taikymo kompetencija, išmanyti šiuolaikines didaktines sistemas bei gebėti jas taikyti savo veikloje. Lietuvos švietimo strategijoje teigiama, kad būtina įgyvendinti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, padėsiančias mokytojams įgyti kompetenciją diferencijuoti, personalizuoti ugdymą, tikslingai taikyti mokytis padedančius (įsi)vertinimo būdus bei diegti išmaniąsias technologijas ugdymo procese.
        Kurdama motyvuojančią ir kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla inicijavo tęstinius mokymus mokytojams „Skaitmeniniai pokyčiai mokykloje “, kurių tikslas – tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Programą parengė ir mokymus vedė mokyklos direktorius Alfonsas Lietuvininkas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė, vyresnysis informacinių technologijų mokytojas Mindaugas Leskevičius ir fizikos mokytoja metodininkė Rasa Kižienė.


        Kovo 23 d. prasidėjusių mokymų metu mokyklos mokytojams buvo pristatyti projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ rezultatai, diskutuota apie skaitmeninių pokyčių šiuolaikinėje visuomenėje įtaką švietimo sistemai, susitarta dėl mokyklos skaitmeninių pokyčių vizijos. Seminaro dalyviai aptarė problemas, su kuriomis susiduria ar gali susidurti diegdami išmaniąsias technologijas pamokose, diskutavo, kaip jų būtų galima išvengti. Praktinėje mokymų dalyje mokytojams buvo suteikta žinių, kaip organizuoti mokymo(si) procesą, pagrįstą išmaniųjų technologijų naudojimu, buvo ugdomi gebėjimai kūrybiškai ir išradingai naudoti įvairias skaitmenines priemones, padedančias efektyviau mokyti ir stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė įvairias ugdymui(si) tinkamas Apps programėles, susipažino su debesų kompiuterija bei kitais alternatyviais mokymo(si) šaltiniais.2016 m. kovo 14 d., pirmadienis

Vanduo kyla stiklinėje?
Inkilėlių dizaineriai

     Nuo senovės kovo 10-ąją buvo švenčiama 40-ies paukščių diena, mat apytikriai tiek paukščių rūšių iš Lietuvos išskrenda žiemoti į svetimas šalis, o pavasarį sugrįžta į gimtinę. Norėdami kuo greičiau sulaukti parskrendančių paukščių ir kartu su jais ateinančio pavasario, ketvirtokai konstravo stilizuotus inkilėlius grįžtantiems į Lietuvą paukščiams. Kiekvienas savaip dekoravo, puošė inkilėlius, „apgyvendino" šalia paukščius, o kai kuriems suteikė ir vardus. Sveiki sugrįžę, pavasario pranašai!


Aukime sveikai

    3a klasės mokiniai kalbėjo ir atliko praktinius darbus apie rūkymo žalą. Pirmiausia žiūrėjo sferinį filmą, kuriame vaizdžiai pamatė, kaip žmogaus plaučiams kenkia rūkymas.Vėliau išsiaiškino tabako savybes, surinko medžiagą apie tai, kokiomis ligomis paprastai suserga rūkantys žmonės. Pasaulio pažinimo pamokos metu atliko bandymą, kurio metu stebėjo, kaip cigaretės kenkia žmogaus organizmui. Matematikos pamokoje apskaičiavo, kiek žmogus praleidžia pinigų rūkydamas per dieną, per savaitę, per metus. Pamokos pabaigoje suformulavo išvadą, kad už tokią sumą galima būtų pasirinkti įdomesnę veiklą ar naudingiau išleisti sukauptas lėšas.