Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2019 m. gruodžio 25 d., trečiadienis

2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

Fontanai veikia...

                      Mokiniai, naudodami paprasčiausias buityje naudojamas priemones, pasigamino savaime veikiantį fontaną. Tam prireikė nemažai pastangų ir kantrybės. Visą triūsą vainikavo trykštančio vandens srovė.
Mokytoja Angelė Grigonienė2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

Spalvų burtai

              Mokiniai stebėjo, kaip gamtiniai indikatoriai keičia spalvas rūgštiniame ir šarminiame tirpale. Taip pat atliko šarminio metalo natrio ir vandens reakciją, kurios metu susidarė stiprus šarmas. pabaigoje mokiniai skaidė vandenilio peroksidą ir pasigamino daug "Dramblio" dantų pastos.
Mokytoja Ramunė Raguckienė                  


IŠMOKIME MATUOTI TIKSLIAI

                Mokiniai kėlė hipotezes apie vandens temperatūrą ir jo kiekį ir savo spėjimus tikrino matuodami. Padarę išvadas, suprato, kodėl tiksliai turi matuoti mokslininkai, vaistų gamintojai ir virėjai.
Mokytoja Regina Gimbutienė


Projektas „Jaunieji tyrėjai“

                      Alytaus Šaltinių progimnazija, suvokdama STEAM srities mokslų poreikį, jau ketvirti metai stiprina STEAM mokslų ugdymą ir mokant gamtos mokslų remiasi probleminiu, tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudaro mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminį mąstymą bei kūrybiškumą.
                Tokiu tikslu vyko projektas „Jaunieji tyrėjai“,  kurį vykdė 5-7 klasių mokiniai, besidomintys juos supančia aplinka, gamta, smalsūs tyrinėti ir geriau ją pažinti. Viena iš sudedamųjų projekto dalių – integruotas gamtos mokslų modulis žingeidiems mokiniams, norintiems STEAM dalyko – biologijos, matematikos, fizikos, chemijos – mokytis kitaip: stebėjimo, bandymo, eksperimento pagalba. Tokie tyrinėjimu grįsti  praktiniai užsiėmimai visus metus vyko mokykloje ir jos aplinkoje.
Dar sausio mėnesį projekto mokiniai dalyvavo Žaliojoje pamokoje  "Kuriu savo saugomą teritoriją“, kurią vedė Metelių regioninio parko administratorius Artūras Pečkys.
Kitų užsiėmimų metu mokiniai tyrė vandens savybes, stebėjo ir aptarė sunaudotus vandens kiekius savo šeimose ir būdus vandeniui taupyti. Vėliau apsilankė Alytaus vandens nuotekų valymo įrenginių įmonėje „Feliksnavis“, susipažino su nuotekų valymo procesu,  suprato vandens taupymo svarbą.
Jaunieji tyrėjai rinko kerpes nuo mokyklos teritorijoje augančių medžių  ir jų pagalba įvertino oro užterštumo lygį. Nustatytas vidutinis oro užterštumas palei Lauko gatvę ir švarus oras mokyklos kiemo teritorijoje.
Projekto dalyviai atliko ir mokyklos teritorijos dirvožemio rūgštingumo tyrimą, apibendrino gautus duomenis ir nustatė silpnai rūgštų (pH 4,5-6) jos dirvožemį.
Mokiniai augino vienaląsčius organizmus iš Gulbynės mikroornitologinio draustinio vandens, stebėjo juos pro mikroskopą.
Chemijos modulio metu mokiniai išskyrė deguonį ir tyrė jo savybes. Kitos pamokos metu  jie išskyrė anglies dioksidą dviem būdais (iškvepiant ir cheminės reakcijos metu) ir stebėjo, kaip išsiskyręs anglies dioksidas drumsčia kalkių vandenį. Apibendrino rezultatus ir padarė išvadas.
Matematikos modulio metu mokiniai  domėjosi aukščiausiais pasaulio pastatais, tyrė jų konstrukcijas. Iš žinomų geometrinių figūrų konstravo bokštus, naudodami įvairias medžiagas. Su užsidegimu mokiniai konstravo ir aitvarus, juos gamino, skaičiavo jų kaip matematinių objektų elementus ir išbandė aitvarų skridimą mokyklos teritorijoje.
Projekto mokiniai dalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos prie Aplinkos ministerijos departamente – Alytaus valdyboje, klausėsi paskaitos, buvo aktyvūs viktorinoje.
Jie taip pat apsilankė  Dzūkijos nacionaliniame parke, dalyvavo edukacinėje programoje Marcinkonyse. Jaunieji tyrėjai keliavo ekologiniu taku, susipažino su  šio krašto gamta, saugomomis organizmų rūšimis, dzūkų papročiais, tradicijomis, kulinariniu paveldu.
Projektą rėmė Alytaus miesto savivaldybė.
Jaunieji tyrėjai, aktyviai įsitraukė į gamtos tyrinėjimo procesus, išmoko kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, diskutavo apie savo stebėjimus, atradimus, patirtį, įžvelgė gamtos reiškinių priežastis, dėsningumus – t.y. išaugo gamtamokslinis smalsumas, mokinių motyvacija, patobulėjo patyriminis, probleminis mąstymas, atsakomybė už gamtos išsaugojimą.

Regina Gimbutienė
Šaltinių progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

                   Mokiniai tęsia fontanų gamybą. Šis darbas reikalauja didelio krupštumo ir atidumo. Šaunuoliai mokiniai.
Mokytoja Angelė Grigonienė2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

 Fontanų gamybos pradžia...
Mokytoja Angelė Grigonienė


FONTANŲ ISTORIJA

                   Mokiniai iš įvairių šaltinių rinko medžiagą apie fontanus, jų istoriją, domėjosi senoviniais ir šiuolaikiniais fontanais. Įdomiausią surinktą medžiagą mokiniai pristatė programos Microsoft Powerpoint pagalba. Mokinių darbai buvo labai kūrybiški ir įdomūs.
Mokytoja Angelė Grigonienė2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis

ANGLIES DIOKSIDO TYRIMAS

                  Mokiniai dviem būdais išskyrė anglies dioksidą (iškvepiant ir cheminės reakcijos metu) ir stebėjo, kaip išsiskyręs anglies dioksidas drumsčia kalkių vandenį. Mokiniai padarė išvadą, kad iškvepame ore yra mažiau anglies dioksido, todėl spalvos pokytis vyko lėčiau.
Mokytoja Ramunė Raguckienė
CIKLOPŲ IR KLUMPELIŲ STEBĖJIMAS

                    STEAM modulio biologijos pamokoje mokiniai dirba su mikroskopu, stebi ciklopus ir klumpeles. Įdomus mokiniams mūsų nematomas pasaulis.
Mokytoja Regina Gimbutienė


FONTANAS

                    Integruoto STEAM modulio matematikos pamokoje mokiniai domėjosi pasaulio fontnais, ieškojo informacijos apie seniausius pasaulio fontanus, įdomiausius ir gražiausius šiuolaikinius fontanus, ruošė pristatymus pagal konkkrečius klausimus.
Mokytoja Angelė Grigonienė2019 m. lapkričio 8 d., penktadienis

ĮDOMUSIS MIKROPASAULIS

                   Integruoto STEAM modulio biologijos pamokose mokiniai nagrinėja įvairius mikroskopus, aiškinasi jų veikimo principus.
Mokytoja Regina Gimbutienė


2019 m. lapkričio 4 d., pirmadienis

AITVARAS IŠ ARČIAU...

                   STEAM modulio matematikos pamokoje mokiniai nagrinėjo aitvarą - kaip geometrinę figūrą: ieškojo trikampių, skaičiavo aitvaro plotą ir perimetrą.
Mokytoja Angelė Grigonienė


2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis

MIKROPASAULIS STIKLAINYJE

                    STEAM modulio biologijos pamokos metu mokiniai kūrė mikropasaulį stiklainyje. Buvo imituojamas kvėpavimo, fotosintezės ryšys gamtoje ir vandens apytakos ratas. Mokiniai šiuos procesus stebės apie šešis mėnesius.
Mokytoja Regina Gimbutienė2019 m. spalio 15 d., antradienis

Aitvarai mokyklos padangėje

                   Šiltą pirmadienio popietę mokyklos padangę skrodė mokinių STEAM modulio metu pagaminti atvarai. Ilgas ir sudėtingas mokinių darbas buvo apvainikuotas puikiais aitvarų skrydžiais. Daug emocijų ir daug šypsenų mokinių veiduose...
Mokytoja Angelė Grigonienė
2019 m. spalio 14 d., pirmadienis

Deguonies tyrimas

                    STEAM modulio chemijos pamokoje mokiniai išskyrė deguonį ir tyrė jos savybes. Sužinojo, kad deguonis yra bespalvis, bekvapis, palaiko degimą ir blogai tirpsta vandenyje.
Mokytoja Ramunė Raguckienė
2019 m. spalio 7 d., pirmadienis

Oro savybių tyrimas

                      STEAM modulio chemijos pamokoje mokiniai tyrė oro savybes, sužinojo, kad oras yra spūdus ir užima vietą.
Mokytoja Ramunė Raguckienė


  

2019 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis

Aitvarų gamyba

                    STEAM modulio matematikos pamokoje mokiniai, padedami kraštotyros muziejaus darbuotojo, konstravo aitvarus. Aitvarai jau beveik paruošti skrydžiui...


2019 m. rugsėjo 28 d., šeštadienis

Oro kokybės nustatymas mokyklos teritorijoje

                    STEAM modulio biologijos pamokas mokiniai pradėjo kerpių pagalba tirdami mokyklos teritorijos oro užterštumą. Jaunieji tyrėjai rinko kerpes nuo mokyklos teritorijoje augančių medžių ir jų pagalba įvertino oro užterštumo lygį. Nustatytas vidutinis oro užterštumas palei Lauko gatvę ir švarus oras mokyklos kiemo teritorijoje.
Mokytoja Regina Gimbutienė


2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis

PRADŽIA...

                    Žingeidūs ir kūrybiški mūsų mokyklos mokiniai, pasirinkę STEAM modulį, pradėjo savo veiklą konstruodami iš popieriaus lėktuvėlius ir juos išbandydami mokykos erdvėse.
Mokytoja Angelė Grigonienė


2019 m. birželio 5 d., trečiadienis

Keliaujame Dzūkijos nacionalinio parko takais

Geriausios pamokos apie mūsų krašto gamtą ir istoriją tos, kuriose mokiniai turi galimybę gyvai pamatyti to krašto gamtą, išgirsti čiulbančius paukščius, kojomis paliesti byrantį Dzūkijos krašto smėlį ar paragauti mišku kvepiančios dzūkų duonos. Dzūkijos nacionalinis parkas yra didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje. Jis įkurtas saugoti ir puoselėti Dainavos upių santakos gamtos ir kultūros vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui ir pažintiniam turizmui.
Vėsią gegužės popietę grupė 5-7 klasių mokinių, lydimi STEAM modulio mokytojų, išvyko į  Dzūkijos nacionalinį parką. Marcinkonių lankytojų centre mokiniai su dideliu susidomėjimų tyrinėjo ten esančias ekspozicijas. Nepabūgę lietaus, jaunatviško entuziazmo vedami patraukė  Dzūkijos nacionalinio parko takais. Mokiniai keliavo dzūkų kaimo, išlaikiusio tradicinės architektūros bruožus keliais, klausėsi vadovės pasakojimo apie unikalias Dzūkijos kopas ir jų augaliją, stebėjo ir tyrinėjo miško, kopų, pievų augaliją ir gyvūniją, kuri pasižymi ir išsiskiria biologine įvairove.
Norėdami susipažinti ir ištirti pelkių durpių klodus, vandenį, augalų paplitimą pelkėje, vadovės lydimi mokiniai brido į taip vadinamą „Meškos šiknos“  pelkę, ieškojo ir tyrė jiems dar nematytas augalų rūšis. Mokiniai sužinojo, kaip atsiranda ir vystosi pelkė.
Dzūkijos nacionaliniame parke puoselėjami senovės amatai  ir verslai. Vienas iš jų yra kulinarija. Rūtos Sakalienės kaimo turizmo sodyboje mokiniai ne tik galėjo pailsėti, bet taip pat paragauti senovinio kulinarinio paveldo patiekalų: sertifikuotos naminės duonos, grikinių bandelių, busilo bandaitių. Sodybos šeimininkė puikia tarmiška šnekta papasakojo ne tik apie šio krašto kulinarines tradicijas, papročius, tačiau mokinius sudomino padavimais ir legendomis apie šio krašto žmonių gyvenimą, tarpusavio santykius, vertybes.
Šios edukacinės veiklos metu mokiniai gyvai susipažino su unikalia šio krašto gamta, istorija, papročiais, vaikuose buvo ugdomas draugiškas aplinkai elgesys. Mokiniai  buvo skatinami atsakingai žvelgti į gamtos išteklių naudojimą ir, naudojantis gamtos teikiama ramybe, puoselėti savo fizines ir psichines galias.
Dėkojame išvykos organizatorei ir vadovei biologijos mokytojai Reginai Gimbutienei.


2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis

VANDUO - MŪSŲ TURTAS...

                Gamtos pamokose mokiniai nagrinėjo vandens svarbą žmogui ir pasauliui, tyrė vandens savybes ir jo užterštumą, domėjosi vandens taupymo galimybėmis. Visas savo išvadas ir pasiūlymus apie vandens taupymą simboliškai pavaizdavo. Tokiu būdu idėją apie vandens taupymo svarbą skleidė tarp savo bendraamžių.  

Mikroorganizmų tyrimas STEAM gamtos pamokose.
Oro judėjimo tyrimas STEAM gamtos pamokoje. 

2019 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis

                   Balandžio 10 d. STEAM modulio nariai išvyko į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą. Čia mus maloniai sutiko gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnioji specialistė Jolita Matulevičienė ir papasakojo apie Žemės dienos svarbą, ekologines problemas,  saugomas rūšis ir teritorijas Lietuvoje. Mokiniai aktyviai dalyvavo viktorinoje ir vaišinosi saldžiais prizais. Pabaigoje žiūrėjome filmą apie atliekas, jų rūšiavimą ir perdirbimą.   Mokinių veikla STEAM modulio Chemijos pamokose

Mokomės pateikti tyrimo išvadas, paremtas tyrimo rezultatais diagramoje ir pateiktyse.
Jaunieji inžinieriai

          STEAM modulio metu, ištyrę įvairių geometrinių figūrų stabilumą, mokiniai konstruoja įvairius statinius.

2019 m. vasario 15 d., penktadienis

Mokyklos teritorijos dirvožemio rugštingumo tyrimo analizė

        Jaunieji tyrėjai STEAM modulio metu mokėsi rašyti tiriamojo darbo " Mokyklos teritorijos dirvožemio rugštingumo tyrimas" išvadas. Braižė ir aplikavo stulpeline diagrama, apibendrino gautus duomenis.  
                                           
                                                           Chemijos mokytoja Ramunė Raguckienė


2019 m. vasario 7 d., ketvirtadienis

Lėktuvėlio gamyba

                  STEAM modulio užsiėmimų metu mokiniai pasigamins lėktuvą, mokysis apskaičiuoti jo greitį, domėsis, kodėl lėktuvai skrenda. 
                                                                                             Mokytoja Rasa Kižienė