Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2020 m. gruodžio 8 d., antradienis

Mokiniai tęsia cheminius tyrimus...

                 STEAM chemijos modulio nariai tyrė namuose esančių gamtinių indikatorių (burokėlių ir granatų sultys) spalvų pokytį rūgštyse ir šarmuose.

Mokytoja Ramunė Raguckienė

 

5 klasės STEAM modulio "Eksperimentai ir bandymai" nuotolinė veikla

Mokinių nuotolinis tiriamasis darbas “Kas nutiks kiaušiniams, įdėjus juos į vandenį ir sotųjį druskos tirpalą?“

Mokytojos Rasa Kižienė ir Ramunė Raguckienė

                                 

2020 m. gruodžio 7 d., pirmadienis

Apie 5 klasių mokinių STEAM modulį skaitykite Mokyklos laikraštyje 6psl.:

  ±MOKYKLA

Leonardo da Vinčio projekte I-oji vieta respublikoje

                7 klasės mokiniai Ieva Gudebskaitė  ir Gabrielius Cikanavičius gruodžio 4 dieną  dalyvavo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų gamtos mokslų, technologinio, inžinerinio, kūrybinio skaitymo ir rašymo, meninio ir matematinio ugdymo (STREAM) konkurse  GYVIEJI DIRBTINIŲ SISTEMŲ PROTOTIPAI“, kuriame pristatė sukurtą krioklio - fontano modelį pagal XV-XVI a. mokslininko Leonardo da Vinči brėžinius. 
          Projekte, kuris prasidėjo 2019-2020 m. m., dalyvavo keturi mūsų mokyklos mokiniai: Ieva Gudebskaitė (7d kl.), Evelina Savickaitė (7d kl.), Gabrielius Cikanavičius (7b kl.) ir Karolina Mikna (7b kl.).  Mokiniai, remdamiesi L. da Vinčio sukonstruotu kanalų kasimo mašinos brėžiniu, sukonstravo krioklio - fontano mechanizmą, aprašė jo matematinius, fizikinius, cheminius parametrus, integraciją su daile, technologijomis ir literatūra. Pagamintą modelį mokiniai kūrybiškai pritaikė savo pačių pagamintame akvariume.
                   Projektą organizavo VDU ŠA Profesinio tobulinimo institutas kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija.
                   Mokiniams vadovavo mokytojos Regina Gimbutienė ir Angelė Grigonienė.

STEAM modulis. Magiška geometrija

                Mokiniai braižė, karpė ir lankstė erdvines geometrines figūras. Šią figūrą vaikai pagamino iš vieno popieriaus lapo.

Mokytoja Angelė Grigonienė

2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis

STEAM modulis. Miobiuso žiedo gamyba

                  Jaunųjų inžinierių veikla nuotolinio mokymosi metu nesustojo. Mokiniai domisi įspūdingiausiais pasaulio projektais, patys konstruoja, tyrinėja. Mokiniai pagamino Miobiuso žiedą ir nagrinėjo jo savybes, jas lygino su įprasto žiedo savybėmis.

Mokytoja Angelė Grigonienė

 

2020 m. spalio 27 d., antradienis

STREAM modulis. Jaunųjų chemikų veikla

           Jaunieji chemikai įtvirtino žinias apie tankį praktiškai. Ruošė skirtingo tankio tirpalus, juos dažė ir sluoksniavo matavimo cilindre.

Mokytoja Ramunė Raguckienė

 


2020 m. spalio 15 d., ketvirtadienis

STEAM modulis. Dar kartą apie vandenį...

                Mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos, tęsė vandens tyrimus. Tyrė 4 vandens mėginius ir įvertino jo kietumą. Taip pat matavo virimo temperatūrą ir sužinojo, kad virimo temperatūra priklauso nuo vandens kietumo.

Chemijos mokytoja Ramunė Raguckienė


2020 m. spalio 9 d., penktadienis

STEAM modulis. CHEMIJA

                 Planavome tyrimų eigą, atlikome bandymus pagal planą, tyrėme 5 vandens mėginius ir išsiaiškinome, kuris vanduo yra geriamas.

Mokytoja Ramune Raguckiene
2020 m. spalio 6 d., antradienis

STREAM modulio mokinių veikla. PAUKŠČIŲ IŠLYDĖTUVĖS

 

“Nepaprastai turtinga Žuvinto ežero ir jo apylinkių augalija ir gyvūnija, neturinti kito pavyzdžio Lietuvoje, verta to, kad būtų išsaugota.“          Prof. Tadas IVANAUSKAS

                28 mokyklos penktokai ir šeštokai dalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos prie Aplinkos organizuotame edukaciniame užsiėmime Žuvinto biosferos rezervate. Rezervato lankytojų centre mokiniai klausė paskatos apie Žuvinto rezervato gyvūnų ir augalų rūšių įvairovę, videofilmo peržiūros metu susipažino Žuvinto gamtos vertybėmis, kintančia gamta įvairiais metų laikais.  Užlipę į apžvalgos bokštelį pastato viršuje, mokiniai žvelgė į  įspūdingą ežero panoramą ir stebėjo paukščius per teleskopus ir žiūronus. Eidami  pažintiniu taku, vaikai domėjosi aplink augančiais pelkės augalais. Palypėję į pažintinio tako apžvalgos aikštelę, mokiniai turėjo išskirtinę galimybę išlydėti  į šiltuosius kraštus išskrendančius paukščius. 

Žuvinto biosferos rezervatas yra valstybės saugoma teritorija. Jis įsteigtas 2002 metais pirmojo Lietuvoje Žuvinto gamtinio rezervato (nuo 1937 m.) ir gretimų draustinių pagrindu.  Tai pirmasis ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje ir tarptautinės svarbos saugoma teritorija. Žuvinto šlapynė, 6940 ha, - gamtinis kompleksas, apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą, yra didžiausia Lietuvoje. Užpelkėjęs, seklus, vos 0,6 m. vidutinio gylio Žuvinto ežeras su gausybe plaukiojančių augalijos salelių, yra vienintelis toks šalyje. Biologinei įvairovei, pirmiausia paukščiams, Žuvinto pelkynai yra viena svarbiausių vietų Lietuvoje. Čia peri didžiausios šalyje nendrinių lingių, plovinių vištelių, gervių, mėlyngurklių populiacijos. Migracijų metu čia apsistoja didžiuliai gervių, žąsų, ančių, tilvikų bei kitų paukščių pulkai.

Ekskursiją mokiniams organizavo ir mokinius lydėjo biologijos mokytoja Regina Gimbutienė ir  matematikos mokytoja Angelė Grigonienė.2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

STREAM modulio veikla. Inžinerijos modulis

    Mokiniai inžinerijos modulio metu ketina  sukurti mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos projektą. Atliekami pirmieji matavimai aikštelėje.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Penktųjų klasių mokiniai pradeda STREAM mokslų modulio veiklą


Mokytojai Regina Gimbutienė, Rasa Kižienė, Ramunė Raguckienė, Vitas Zabita, Valerijus Šutovas ir Angelė Grigonienė supažindino penktųjų klasių mokinius su šių metų STREAM modulio veiklomis. 
Pirmasis inžinerinis sprendimas: kieno lėktuvėlis toliausiai nuskris?

2020 m. kovo 4 d., trečiadienis

ŠVIESOFORAS. KOMPIUTERIUKŲ RALIS 2020

                    Mokiniai konstruoja elektroninį šviesoforą ir jį programuoja su Mikro: bit.
Mokytojai Mindaugas Leskevičius ir Angelė Grigonienė
 

2020 m. vasario 29 d., šeštadienis

DIFUZIJOS REIŠKINYS ĮVAIRIUOSE SKYSČIUOSE. STEAM

                   5a klasės mokiniai stebėjo difuziją vandenyje ir aliejuje. Į šiuos skysčius pylė rašalą, tušą, kalio permanganatą, brilijantinę žalumą, kiaušinių dažus. Pastebėjo, kad difuzija vandenyje vyksta skirtingai įpylus skirtingas medžiagas. Aliejuje difuzija šiek tiek vyksta, kai įberiama dažų. Aliejuje dufuziją pagreitina keli alkoholio lašai. 
Mokytoja Rasa KižienėRUOŠIAMĖS KONKURSUI. STEAM

Ruošiame stendinį pranešimą respublikiniam konkursui "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį". Tyrimo tema " Oro ir jo sudedamųjų dalių savybių tyrimas"
Mokytoja Ramunė Rakauskienė

2020 m. vasario 15 d., šeštadienis

MEDŽIAGŲ SAVYBIŲ TYRIMAS.

                   5a klasės mokiniai tyrė cukraus ir krakmolo savybes: skonį, spalvą, kvapą, tirpumą bei apubūdino lietimo pojūčius. Veiklas oganizavo ir vykdė Goda ir Deimantė.
Fizikos mokytoja Rasa KIžienė2020 m. vasario 12 d., trečiadienis

KOMPIUTERIUKŲ RALIS 2020. STEAM modulis

               Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami informacinių technologijų mokytojo Mindaugo Leskevičiaus ir matematikos mokytojos Angelė Grigonienės dalyvauja projekte "Kompiuteriukų ralis 2020". Projektą organizuoja Kompiuteriukų paramos fondo komanda. Mokytojams buvo padovanotas įrangos komplektas: 8 BBc Micro:bit kompiuteriukai bei 4 elektronikos priedų rinkiniai. 
                    Mokiniai susidomėję mokosi dirbti su gautais Mikro:bit ir elektronikos priemonėmis. Dar tik pirmieji bandymai, tačiau tikrai sėkmingi.
Mokytojai Mindaugas Leskevičius ir Angelė Grigonienė


2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

Indikatorių paieška. STEAM modulis

                     Gamtos ir žmogaus pamoka "Gamtiniai indikatoriai". Tiriamojo darbo metu įvairių vaisių ir daržovių sultis maišėme su citrinos rūgšties, sodos tirpalu bei vandeniu ir tikrinome, kurie vaisiai ir daržovės gali būti indikatoriais, o kurie ne. 
Fizikos mokytoja Rasa Kižienė


Žiemos linksmybės mokyklos laboratorijoje

             Išsiilgę sniego 1b klasės mokiniai žiemą susikūrė tiesiog mokyklos laboratorijoje. Pasigaminę dirbtinio sniego smagiai lipdė įvairias figūras, spaudė sniege rankų antspaudus. Tai buvo džiugų emocijų antplūdis! 
Mokytoja Rasa Baranauskė2020 m. vasario 4 d., antradienisNacionalinės švietimo agentūros                                                    2020-01-16 Nr. S-
Ugdymo turinio rengimo skyriaus
metodininkei Onai Vaščenkienei


DĖL INFORMACIJOS APIE STEAM VEIKLŲ ĮGYVENDINIMĄ


Alytaus Šaltinių progimnazija, atsakydama į Jūsų 2020 m. sausio 9 d.
 elektroninį laišką
 „Dėl STEAM tinklo“, pateikia informaciją apie STEAM veiklų įgyvendinimą.
2019 m. Alytaus Šaltinių progimnazija įgyvendino STEAM veiksmų planą.
 Pristatome jo  įgyvendinimo  rezultatus:
Eil. Nr.
Sritis
Uždaviniai
Uždavinių įgyvendinimo veiksmai
Uždavinių įgyvendinimo rezultatas
1.
Asmenybės ūgtis

Gerinti mokinių pasiekimus STEAM mokslų srityje
Interaktyvių, šiuolaikiškų ir tiriamąją veiklą skatinančių ugdymo(si) metodų naudojimas ir probleminio mąstymo skatinimas pamokose ir neformaliajame švietime.
NMPP matematikos rezultatai už šalies vidurkį aukštesni: 2 ir 4 klasių mokinių 0,3 proc.,  6 klasių mokinių 1,2 proc.
4 klasių mokinių NMPP gamtos mokslų  rezultatai už šalies vidurkį aukštesni 22,0 proc.
70 proc. mokytojų taiko interaktyvius, šiuolaikiškus ir tiriamąją veiklą skatinančius ugdymo(si) metodus.
1–8 ir 10 klasių mokinių mokymosi kokybė, lyginant su 2018 m., padidėjo 1,8 proc. Visi mokiniai turi asmeninius individualios pažangos fiksavimo aplankus, kuriuose fiksuojama asmeninė mokinio pažanga.
„Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandymas, 4 pedagogai dalyvaus šios programos integravimo mokymuose
Išbandoma „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms“ 6d klasėje.
2.
Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis
Skatinti mokinius domėtis STEAM mokslais
Neformaliojo švietimo programų ir modulių pasiūla
Įgyvendinta 19 STEAM mokslų krypties neformaliojo švietimo programų ir 4 moduliai.
Pasirinktas programas aktyviai lankė 49,8 proc. visos mokyklų mokinių.
3.
Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira

Kurti tiriamajai veiklai tinkamas edukacines aplinkas
Gamtos mokslų kabinetų turtinimas
1–4 klasių STEAM mokslų laboratorija pilnai aprūpinta šiuolaikinėmis tyrinėjimui skirtomis priemonėmis, o 5–8 klasių gamtos mokslų kabinetai šiuolaikinėmis tyrinėjimui skirtomis priemonėmis aprūpinti iš dalies.
4.

Ugdymasis (mokymasis): paremiantis mokymąsi
Atnaujinti STEAM mokslų stiprinimo strategiją
Sudaryta darbo grupė STEAM mokslų stiprinimo strategijai parengti
Parengta 2019–2021 metų STEAM mokslų stiprinimo strategija.
Stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas, ugdymą karjerai
Integruotų veiklų vykdymas nepamokinės ugdomosios veiklos dienomis
1–4 klasėse 10 dienų, 5–8 ir 10 klasėse 8 nepamokinės ugdomosios veiklos dienos buvo skirtos integruotai, tiriamajai, projektinei STEAM veiklai vykdyti.
STEAM integravimas į klasės auklėtojų veiklą siejant su socialine veikla ir ugdymu karjerai
5–8 klasėse sukurta ir funkcionuoja integruota STEAM, socialinės veiklos ir ugdymo karjerai sistema.

5.
Besimokanti bendruomenė
Tobulinti mokytojų IKT kompetencijas
Office 365 įsisavinimas
Organizuoti Office 365 mokymai.
Visi mokytojai naudoja Office 365.
6.Lyderystė ir įgalinanti vadyba

Kurti ir tobulinti mokyklų partnerystės projektus su socialiniais partneriais ir įsijungti STEAM mokyklų tinką
Bendradarbiavimas su respublikos ir miesto STEAM mokyklų tinklo mokyklomis
Kryptingai bendraujama ir bendradarbiaujama su respublikos „Šaltinio(-ių)“ vardą turinčiomis mokyklomis, socialiniais partneriais bei Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, siekiant tobulinti STEAM mokslų srities metodikas.
Skleisti darbo patirtį virtualioje aplinkoje
Internetinės STEAM svetainės http://steammokykla.blogspot.lt/ , Facebook`o paskyros https://www.facebook.com/saltiniupagrindine/ pildymas
Mokytojai nuolat ir operatyviai dalijasi darbo patirtimi bei pasiekimais STEAM mokslų srityje progimnazijos internetinėje STEAM svetainėje bei Facebook`o paskyroje.
Stiprinti mokinių lyderystę
Vyresniųjų klasių mokinių bendradarbiavimas su jaunesniais mokiniais
Įvyko dvi tiriamosios veiklos dienos, kurių metu 1–4 klasių mokiniai tiriamąją veiklą vykdė kartu su 5–8 klasių mokiniais.
Organizuoti STEAM mokslų veiksmingumo tyrimą
Atliktas kokybinis ir kiekybinis STEAM mokslų veiksmingumo tyrimas
80 proc. visų klasių mokinių teigiamai vertina gamtamokslinio ugdymo turinio įgyvendinimą progimnazijoje.

__________________________________  


2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

MOKINIAI TĘSIA SAVO STEBĖJIMUS IR TYRINĖJIMUS

Spalio mėnesį STEAM modulio biologijos pamokos metu mokiniai kūrė mikropasaulį stiklainyje. Visą tą laiką mokiniai  stebėjo augalų augimą ir šiandieną pamokos metu su mokytojos pagalba aptarė mikrokosmo pokyčius.
Biologijos mokytoja Regina Gimbutienė
MEDŽIO AMŽIUS

                    3d klasės mokiniai mokėsi apskaičiuoti medžio amžių. Jie mokyklos kieme matavo medžių kamienų apimtį ir pagal duotą formulę skaičiavo apytikrį medžių amžių.
Mokytoja Aldona Katilienė


2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienis

PIRŠTUKŲ ANTSPAUDAI

                   3d klasės mokiniai  tyrinėjo savo pirštų antspaudus ir  juos lygino su draugų pirštų antspaudais. 
Mokytoja Aldona Katilienė


TOLIMA ARTIMA AVIACIJA...

                   Kodėl lėktuvai skrenda? Kokias apkrovas patiria pilotai? Kuo pavojinga mirties kilpa? Kokia būtina apranga pilotui skrydžio metu? Šiomis ir kitomis aviacijos temomis 6-ųjų klasių mokinius sudomino Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos Alytaus eskadrilės skraidymo instruktorius Vytautas Kontrimavičius.


2020 m. sausio 24 d., penktadienis

MŪSŲ MAŽŲJŲ MOKSLININLŲ TYRIMAI. Pirmokai

                    Pirmų klasių mokiniai laboratorijoje tyrė šarminį ir rūgštinį vandenį, pagamino fontaną ir magneto pagalba atskyrė geležies gabalėlius nuo kitų medžiagų. Už įdomius eksperimentus dėkojame Marijai Karlonienei.
Mokytoja Daiva Muliuolienė


2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis

BANDYMAI. 3b klasė

Mokiniai atliko bandymus: "Fontanas" ir kaip atpažinti rūgštines ir šarmines medžiagas.
Mokytoja Virginija Kuncienė


UGNIKALNIS MOKYKLOJE. 3b klasė

                    Pirmas eksperimentas - ugnikalnis. Bendradarbiaujame su 7a klasės mokiniais. Antrasis eksperimentas - muilo burbulai. Mokiniai mokėsi pasigaminti muilo burbulams skystį ir pūtė muilo burbulus.
Mokytoja Virginija Kuncienė


MIKROSKOPO PASLAPTYS. STEAM modulis

STEAM mokiniai dirbo su mikroskopu. Tyrė druskos ir kitų kristalinių medžiagų struktūrą, palygino paveikto dažais ir sveiko plauko struktūrą, stebėjo vazoninių gėlių lapų ląsteles, kuriose vyksta fotosintezė.
Mokytoja Ramunė Raguckienė