Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2023 m. sausio 26 d., ketvirtadienis

Jaunųjų inžinierių veikla

STREAM modulio metu 5 kl. mokiniai rimtai nusiteikę sukonstruoti elektra varomo lėktuvėlio modeliuką. Pirmieji mokinių bandymai, pirmosios sėkmės ir nesėkmės...
Mokytoja Angelė Grigonienė


STEAM modulio "Stebėjimai, tyrinėjimai ir eksperimentai" pamokose 5-6 klasių mokiniai susipažino su svarbiausiais chemijos eksperimentuose naudojamais indais ir laboratoriniais reikmenimis, mokėsi jais saugiai naudotis.

Mokytojos Rasa Kižienė ir Ramunė Raguckienė2023 m. sausio 13 d., penktadienis

STREAM modulis "Matematika - inžinerija" 5 kl.

Mokiniai sujungė elektros grandines, prijungė jungiklius ir išbandė elektros grandinių veikimą. Panaudodami lego kaladėles, penktokai sukonstravo automobilių modeliukams ratus, taip pat pagamino sraigtus ir, panaudodami karštus klijus, sutvirtino atskiras detales. Elektra varomas automobilio modelis sukonstruotas. Bandymo etape mokiniai suprato padarę klaidų, kurias teks ištaisyti kitos pamokos metu.
Mokytoja Angelė Grigonienė


  

STREAM 5 kl. Modulis "Gamtos mokslai: stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai"

Matematikos, gamtos ir meno simbiozė STEAM pamokose

5-6 klasių mokinių kalėdinės eglutės iš antrinių žaliavų.

Mokytojos Rasa Kižienė ir Ramunė Raguckienė