Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2022 m. sausio 29 d., šeštadienis

2022 m. sausio 18 d., antradienis

STREAM modulis. Biologija

STEAM biologija grupės mokiniai mokėsi ir dirbo su mikroskopais: stebėjo druskos kristalus, mažuosius organizmus mikropreparatuose.

Mokytoja Regina Gimbutienė

2022 m. sausio 17 d., pirmadienis

STEAM konferencija "MOKINIAI SAKO TAIP"

Progimnazijos mokytojos Ramunė Raguckienė, Rasa Kižienė, Angelė Grigonienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Ivašauskienė dalyvavo VGTU inžinerijos licėjaus organizuotoje tarptautinėje metodinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje "STEAM pamokos vertės pamatavimas: mokiniai sako taip".
Konferencijos atidarymo metu kalbėjęs švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras dr. Ramūnas Skaudžius akcentavo STEAM veiklų tobulinimo svarbą mokyklose, kai ašis yra mokinys. Respublikoje kuriami STEAM centrai ir laboratorijos sudaro sąlygas mokiniams sėkmingai įgyvendinti STEAM pamokų uždavinius. Taip pat mokyklose bus steigiami mobilūs paketai, STEAM veiklų aprašai.
Doc. dr. Ilona Valantinaitė (VILNIUS TECH) akcentavo, kad šiais laikais, norėdami suvaldyti technologijas, mokiniai privalo būti kūrybiški: panaudoti žinias, jas pritaikyti ir kurti. Tokiu būdu formuojasi asmenybė.
Svečiai iš Suomijos, Malaizijos, Turkijos ir Portugalijos nuotoliniu būdu pristatė savo šalių STEAM mokymo sistemas. Svečiai pastebėjo, kad STEAM veiklos didina mokinių mokymosi motyvaciją, suteikia mokiniams prasmingos mokymosi patirties.
Lektorė Andželika Rusteikienė (Junior Achievment Lietuva) kalbėjo apie antreprenerystę: ateities kompetencijas, kurias turime ugdyti jau dabar.
Lektoriai Lukas Bagdonavičius ir Ernesta Smalinskė (VGTU inžinerijos licėjus) pristatė vertingos STEAM pamokos modelį. STEAM pamoka - tai tam tikra filosofija, mokymosi būdas.
Antroje konferencijos dalyje mokytojai ir mokiniai diskutavo apie konkrečias STEAM pamokas, jų naudą.
Trečioje dalyje konferencijos dalyviai peržiūrėjo konkrečias STEAM pamokas, analizavo, kūrė problemas modeliavo jų sprendimo būdus.
STEAM konferencijoje keliami klausimai ir problemos buvo aktualūs, savalaikiai ir naudingi mokytojams.
Dėkojame VGTU inžinerijos licėjui už puikiai suorganizuotą konferenciją.