Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2024 m. sausio 23 d., antradienis

 5 kl. STREAM modulio " Pažinkime gamtą ją tyrinėdami" mokiniai susipažįsta su oru, tikrina oro savybes. Ar oras juda?
Mokytoja Regina Gimbutienė


    5 kl. STREAM modulio " Pažinkime gamtą ją tyrinėdami" mokiniai tyrinėjo vienaląsčius ir kitus mikroorganizmus pro mikroskopą.
Mokytoja Regina Gimbutienė5 kl. STREAM modulio " Pažinkime gamtą ją tyrinėdami"  dalyviai susipažino ir mokėsi dirbti su mikroskopu, stebėjo druskos kristalus.
Mokytoja Regina Gimbutienė
5 kl. STREAM modulio " Pažinkime gamtą ją tyrinėdami" mokiniai dirbo gamtamokslinio tyrimo metodu ir ištyrė popierinio lėktuvėlio skrydį.
Mokytoja Regina Gimbutienė
2024 m. sausio 2 d., antradienis

LAIMINGŲ 2024-ŲJŲ METŲ!

Neblėstančio kūrybiškumo, unikalių idėjų ir įkvepiančių iššūkių...


Kalėdų eglutė su Fibonačio seka
    Fibonačio seka yra žavi matematinė koncepcija, kuri gali rasti sąsajų su Kalėdų švente. Šią seką, kurioje kiekvienas skaičius yra dviejų ankstesnių (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ir t.t.) suma, galima rasti per Kalėdas.
    Vienas iš Kalėdų Fibonačio sekos pavyzdžių yra lapų (spyglių) išdėstymas ant Kalėdų eglutės. Šakų ir lapų formuojamas spiralės raštas dažnai seka Fibonačio seką, sukuriant gražų ir matematiškai malonų ekraną.
Gamta nuostabi!

STREAM 6 kl. modulis "Inžinerija - matematika"

Mokinių sukonstruotas kubas. 
Išlanksčius kubą, gautume uždarą kreivę. STREAM 6 kl. modulis "Inžinerija - matematika"

    Kūrybinis darbas: stačiakampio gretasienio konstravimas. Užduotis: sukonstruoti stačiakampį gretasienį ar kubą iš galais sujungtos (uždaros) vielos arba panaudojant kitas medžiagas. 
Mokytoja Angelė Grigonienė