Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. lapkričio 29 d., antradienis

Mokymasis tyrinėjant

Spartėjant gyvenimo tempui, vis svarbesnę vietą jame užimant informacinėms technologijoms,  dažnai  vieni kitų klausinėjame, kaip geriau padėti šiandieniniam mokiniui mokytis. Pastebime, kad  tik  įprastiniai mokymo metodai neefektyvūs. Mokytojams reikia daug būdų, kad galėtų kuo geriau formuoti  įgūdžius bei mokėjimus dirbdami su įvairiais mokiniais.

Patyriminis mokymas yra sudedamoji ugdymo dalis. Tai viena seniausių edukacijos formų. Paprastai sakant – tai mokymasis darant. Juk žmonės geriausiai mokosi  iš savo asmeninės patirties ir savo  atradimų, nes tai yra sąmoningumo didinimas ir galimybių ribų plėtimas. Patirtinis mokymas patrauklus tuo, kad jis besimokantį  įtraukia, skatina tyrimų rezultatų analizę. Taip galima mokytis atliekant bet kokį darbą.

2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Medžio raštai

Per pasaulio pažinimo pamoką mokyklos kieme 2a klasės mokiniai darė medžių žievės „atspaudus". Spalvino prispaustus lapus, kol išryškėjo žievės raštas. Sugrįžus į klasę mokiniai palygino gautus medžių raštus bei aptarė skirtumus.


Mokytoja Rasa Nastaravičienė

Kiek metų medžiui?

Per pasaulio pažinimo pamoką 3a klasės mokiniai mokėsi apskaičiuoti apytikrį medžio amžių. Praktinės užduoties metu mokiniai sužinojo, kad vienai eglei, augančiai prie mokyklos, yra 40 metų - tiek pat kiek ir mūsų mokyklai.

Mokytoja Vilija Pigagienė

Iš ko gaminamas apavas?

      Antrokai pasaulio pažinimo pamokoje „Iš ko gaminamas apavas?" atliko bandymus su medžiagomis. Grupėse paeiliui virš ugnies laikė odos, medžio, plastiko, gumos, audinio gabalėlius. Stebėjo ir lygino kaip kiekviena medžiaga dega, kokį kvapą skleidžia. Bandymo rezultatus aptarė kartu, grupėse suformulavo išvadas. Smagi praktinė veikla suteikė ne tik žinių, bet ir gerų emocijų.


Mokytoja Rasa Nastaravičienė

2016 m. birželio 22 d., trečiadienis

Šiuolaikinis mokytojas - ateities kartų architektas

Lietuvos mokinių rezultatai tarptautiniame kontekste rodo, kad gamtos mokslų, matematikos ir skaitymo pasiekimai yra tik šiek tiek pagerėję, o žemiausią pasiekimų lygmenį pasiekia dauguma mokinių, todėl būtina stiprinti STEAM mokslų mokymosi paradigmą, kurti naujas, mokiniams patrauklias mokymosi aplinkas, ugdymą sieti su išmaniosiomis technologijomis, kūrybiškumu, inovatyvumu, formuoti nuolatinio mokymosi nuostatą, stiprinti lyderystę visuose lygmenyse. Vienas iš kelių – mokytojų nuolatinis tobulinimasis ne tik Lietuvoje, bet ir gerosios patirties iš užsienio šalių perėmimas bei sklaida.
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, teikianti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į svarbiausius dvidešimt pirmojo amžiaus mokymo(-si) prioritetus, suvokia, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje prireikia vis daugiau naujų kompetencijų, padedančių ne tik išspręsti su vaikais ir jaunimu susijusias problemas, bet ir užtikrinti kokybišką mokymą/si, tenkinantį mokinių, jų tėvų ir visuomenės poreikius.
Mokyklos pedagogai ir vadovai pripažįsta, kad informacijos pertekusiame pasaulyje tokie gebėjimai kaip kritinis, analitinis, kūrybinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, iniciatyvumas ir socialumas tampa vertingesni už faktines žinias ir sukauptą informaciją, tačiau pedagogams išmaniųjų technologijų bei sparčių pokyčių amžiuje ne visada lengva ugdymo procese pereiti nuo žinių perdavimo prie mokinių įgalinimo atrasti ir formuoti žinias, nuo instrukcijų suteikimo prie efektyvaus mokymosi skatinimo, nuo vienodų metodų visiems prie pagarbos individualiems poreikiams ir gebėjimams.
Atsižvelgdama į nūdienos sąlygas ir iššūkius, Jolita Petkevičienė Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje inicijavo ir kartu su komanda parengė „Erasmus+“ KA1 programos projektą „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas". Šiam projektui buvo suteikta Europos Sąjungos dotacija.
Įgyvendindama projektą „Mokytojas – ateities kartu architektas" mokyklos bendruomenė stiprins lyderystę, tobulins STEAM mokslų ugdymo kokybę, įgis XXI amžiaus mokytojui reikalingų kompetencijų, kurios padės kurti šiuolaikišką, mokiniui patrauklią ir interaktyvią mokymosi aplinką. Mokyklos bendruomenė ir talentingiausi mokytojai, vadovai įsitrauks į mokytojų - lyderių klubo, buriančio skirtingų užsienio šalių lyderius, veiklą. Tai turės teigiamos įtakos ne tik mūsų mokyklos mokinių motyvacijai, pažangai, STEAM mokslų populiarinimui, bet ir Europos švietimo kokybės užtikrinimui.
16 projekto dalyvių dalyvaus įvairiose mobilumo veiklose: tiek kvalifikacijos tobulinimo kursuose, tiek semsis patirties šešėliuodami užsienio šalies mokyklų darbuotojus (Lenkijos, Suomijos, Islandijos, Čekijos, Bulgarijos, Ispanijos) bei pasidalys su jais savo profesine patirtimi. Jų tobulinimasis bus pagrįstas teorinės medžiagos analizavimu, aktyvia veikla, patirtiniu mokymusi, bendravimu ir bendradarbiavimu. Kiekvienos dienos pabaigoje projekto dalyviai apmąstys savo veiklą, įgytą patirtį bei kaip ją galėtų pritaikyti, organizuojant ir planuojant ugdomąjį procesą.
Grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių metodinių dienų, seminarų, konferencijų metu mokytojai perteiks gerąją užsienio patirtį mokyklos, miesto ir šalies pedagogams, pasiūlys naujų ar adaptuotų darbo metodikų, kurias ne tik pristatys, bet ir taikys praktikoje. Tai stiprins jų, kaip mokytojų lyderių, savybes, o inovatyvumas ir kūrybingumas, mokant savo pavyzdžiu kolegas yra svarbus akstinas, sudarantis sąlygas motyvuoti mokyklą eiti pažangos keliu.
Projekto dalyviai, nusiteikę tobulėti ir perteikti gerąją patirtį, gebantys įgyvendinti pokyčius, ne tik patys patobulins bendrąsias, profesines ir asmenines kompetencijas, bet ir sustiprins nuostatą plėtoti savarankišką mokymąsi, suvoks savitarpio pagalbos ir kolegialaus bendradarbiavimo naudą. Tai padės stiprinti besimokančiųjų bendruomenę, paspartins būtiniausių pokyčių įgyvendinimą Europos švietimo sistemoje ir mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimą: stiprės pasidalintoji lyderystė, kiekvienam mokiniui bus sudarytos palankesnės sąlygos asmeninei ūgčiai, pamokose bus kuriama motyvuojanti mokytis, kiekvienam bendruomenės nariui patraukli aplinka.

2016 m. gegužės 19 d., ketvirtadienis

Kaip auga svogūnai?

      Balandžio 6 dieną 1d klasės mokiniai pasisodino svogūnus. Visą mėnesį mokiniai laistė savo daržoves, stebėjo, kaip jos auga ir džiaugėsi, kai svogūnai išleido laiškus, paūgėjo.
      Po mėnesio kiekvienas mokinys matavo, kokio aukščio užaugo svogūnų laiškai, lygino su suolo draugo daržove. Suskaičiavę, kiek laiškų užaugino, išrinko aukščiausią ir žemiausią svogūną.        Mokiniai aptarė, kodėl svogūnai išaugo skirtingo aukščio, išsiaiškino, kad svogūnams augti reikėjo žemės, vandens ir saulės šilumos bei šviesos. Aptarė, kam augalui reikalingos šaknys, kurios permatomuose vazonėliuose tiesiog raizgyte raizgėsi. Apibendrindami veiklą mokiniai susipažino, kuo svogūnų laiškai naudingi žmogaus sveikatai ir kokius patiekalus galima iš jų pasigaminti.


Klasės mokytoja Daiva Muliuolienė 

Žaidžiame parduotuvę

1c klasės mokiniai matematikos pamokoje mokėsi skaičiuoti atlikdami praktines žaislų pirkimo ir  pardavimo užduotis.                                                                          

2016 m. gegužės 18 d., trečiadienis

2016 m. gegužės 15 d., sekmadienis

Viščiukų pasaulis

      Gegužės 11 d. mokykloje lankėsi 1d klasės mokinės Emilijos mama Jolita Latauskienė, kuri supažindinio 1c, 1d ir 3c klasių mokinius su viščiukų gyvenimu. Mokiniai turėjo galimybę palaikyti viščiukus rankose bei sužinoti, kaip perinami viščiukai inkubatoriuje, mokėsi atskirti vištytę nuo gaidžiuko - kol viščiukai dar maži, atskirti galima pagal sparnų plunksneles.2016 m. gegužės 9 d., pirmadienis

Gamtos paslaptys - 2016

          2c klasės mokinės Goda Videikaitė ir Atėnė Siaurukaitė dalyvavo respublikinėje pradinių klasių gamtamokslinėje konferencijoje „Gamtos paslaptys - 2016" ir pristatė savo praktinius darbus. 
2016 m. gegužės 3 d., antradienis

Kuriame mikropasaulį

Smalsiausi 7 klasių mokiniai: Vakarė Šuliauskaitė, Benas Skripkiūnas, Darius Strakauskas ir Kornelija Lukšaitė,  gamino,  stebėjo ir tyrinėjo sumažintą ekosistemą – mikropasaulį. Po pusės metų trukusio darbo jie pristatė savo pastebėjimus, pasidalino įspūdžiais ir gautais rezultatais. Anot mokinių, stikliniame inde sukurta ekosistema egzistavo be papildomų medžiagų, nes joje gyveno 3 organizmų grupės pagal mitybą: gamintojai (augalai), vartotojai – gyvėdžiai (vabzdžiai, jų lervos) ir skaidytojai (bakterijos, sliekai, mikrogrybai).
Mokinius konsultavo biologijos mokytoja metodininkė Regina Gimbutienė.