Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. vasario 23 d., antradienis

Tyrinėjimais grįstas ugdymas Šaltinių pagrindinėje mokykloje

     Vasario 23 d. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokytojos Angelė Grigonienė ir Jūratė Kavaliauskienė vadovams, pradinių klasių bei STEAM dalykų mokytojams vedė seminarą „Tyrinėjimais grįstas mokymasis ir ryšys su profesinėmis veiklomis“. Seminaro lektorės – Mascil projekto dalyvės, tyrinėjimais grįsto mokymo taikymo gamtos mokslų ir matematikos pamokose konsultantės.


     Seminaro metu mokytojai susipažino su Mascil projekto veikla, tikslais, uždaviniais, aiškinosi, kodėl reikia modernizuoti matematikos ir gamtos mokslų ugdymą, praplėtė žinias apie tyrinėjimais grįsto mokymosi būdus, analizavo bei lygino struktūrines ir nestruktūrines užduotis, aptarė gamtos mokslų ir matematikos mokymo siejimą su profesine veikla. Be to, lektorės pristatė ir pakomentavo savo vestas, tyrinėjimu grįstas matematikos pamokas: „Verslo planas“, „Aitvarai“, „Kokius uždavinius sprendžia žemėtvarkininkai?“, „Kampo sinusas, kosinusas ir tangentas“.


     Apibendrinant praktines užduotis akcentuota, kad tyrinėjimu grįstas ugdymas, apimantis stebėjimą, klausimų kėlimą, literatūros ir kitų šaltinių nagrinėjimą, tyrimo planavimą, eksperimento rezultatų lyginimą su panašių tyrimų išvadomis, atsakymų formulavimą ir viešinimą,
labiau lavina mokinių savarankiškumą ir problemų sprendimo įgūdžius, mokiniai turi daugiau laisvės ir galimybių priimti  svarbius sprendimus, efektyvesnis mokymasis labiau įtraukia ir motyvuoja mokinius.
     Seminaro dalyviai susitiks dar balandžio mėnesį, kuomet pasidalys savo asmenine patirtimi, įgyta vedant tyrinėjimu grįstas pamokas.


    

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą