Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. vasario 13 d., šeštadienis

MASCIL - matematika ir gamtos mokslai gyvenimui


Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla dalyvauja „Mascil“ projekte, kurio tikslas – skatinti mokyklose plačiau naudoti tyrimais grįstą gamtos mokslų ir matematikos mokymą. Šis projektas vienija 22 Lietuvos mokyklas.
Tyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui: mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstas mokymasis gali būti taikomas įvairiais būdais, priklausomai nuo konteksto, tikslinės grupės ir mokymosi tikslų, tačiau visi tyrimais grįsti mokymosi metodai turi bendrų bruožų - siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi.


Viena iš „Mascil“ projekto veiklų – profesinio tobulinimosi kursai, kuriuose dalyvavo ir dvi mūsų mokyklos matematikos mokytojos metodininkės – Angelė Grigonienė ir Jūratė Kavaliauskienė. Seminarų metu mokytojos susipažino su projekto „Mascil“ tikslais ir uždaviniais, tyrinėjimais grįsto mokymosi samprata, sužinojo, kaip susieti gamtos mokslų ir matematikos mokymą su profesine veikla, lygino gamtos mokslų ir matematikos „Mascil“ užduotis, mokėsi pertvarkyti struktūrines vadovėlio užduotis į tyrinėjimais grįsto mokymosi užduotis. Po teorinės dalies atliko eksperimentinę praktinę veiklą – vedė pamokas, naudodamos tyrinėjimais grįstas užduotis, dalijosi patirtimi su įvairių dalykų mokytojais, aptarinėjo sėkmes ir nesėkmes. Po intensyvių ir vertingų mokymų mokytojoms buvo suteikti tyrinėjimais grįsto mokymo taikymo gamtos mokslų ir matematikos pamokose konsultančių pažymėjimai.
Įgytą patirtį mokytojos skleis vesdamos tęstinius mokymus, kurių metu mokyklos bendruomenę supažindins plačiau su „Mascil" projektu ir tyrinėjimu grįstu ugdymu. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą