Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2017 m. spalio 9 d., pirmadienis

Integruoto tiksliųjų ir gamtos mokslų modulio veikla

STEM ugdymas dažniausiai suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is), grindžiamas į mokinį orientuota pedagogine sistema, todėl pabrėžiamas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is), mokinio savarankiškas mokymasis ir mokytojo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo.
Matematikos pamokos metu mokiniai mokėsi praktiškai apskaičiuoti savo žingsnio ilgį, matavo mokyklos stadiono ilgį savo žingsniais, lygino savo gautus rezultatus su tikruoju stadiono ilgiu.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą